Werkgevers

Loopbaanadvies voor werkgevers:

Uw medewerkers zijn in ontwikkeling, persoonlijk en/of zakelijk; gewenst of ongewenst. Dat houdt in dat zij soms dusdanig veranderen dat zij niet meer geschikt zijn voor de functie die zij uitoefenen. Soms zijn ze toe aan een stapje hoger, of een stapje opzij, of een totaal andere richting. Soms weten ze niet meer wat ze dan willen of kunnen. U heeft geïnvesteerd in uw medewerkers en wilt ze misschien niet kwijt.

U kunt als werkgever een loopbaanadviestraject aanvragen voor uw medewerker. Bijvoorbeeld om hem of haar weer plezier in het werk te geven met wat andere werkzaamheden. Of om te kijken of deze een andere functie aan kan. Of om te kijken waar er buiten het bedrijf een geschikte plek is.

Wat de vraag ook is, er wordt een inventarisatie gemaakt van uw wensen en van de wensen van uw medewerker. Daarna wordt gekeken wat de beste route is naar een optimaal resultaat voor iedere partij.

Wat als we investeren in onze medewerkers en ze vertrekken daarna?”

Wat als we het niet doen, en ze blijven?…”