Studiekeuzeadvies nodig voor studeren in februari?

“Kun je in plaats van in september ook in februari gaan studeren? Maar voor wie is dat dan geschikt? Dat is toch een heel ander startmoment zo midden in het studiejaar? En hoe zit dat dan met studiekeuzeadvies, als je in februari wilt gaan studeren? En is het anders dan studeren in september?”

Allemaal vragen die je kunt hebben als je wilt gaan studeren in februari. In dit artikel zal ik het studeren in februari toelichten. In een hieropvolgend blog lees je welke opleidingen je zoal kunt volgen.

De februari-instroom is een mogelijkheid voor heel veel verschillende studenten om halverwege het studiejaar aan een opleiding te gaan beginnen. Het curriculum (vakken, projecten, etc) is in zijn totaliteit gelijk aan de opleidingen die in september al beginnen, maar er zijn wel enkele verschillen.

Verschillen studeren in september en februari

Een van de verschillen die het meest in het oog springt is dat niet iedere opleiding ook een februari-instroom kent. Niet alle opleidingen zijn dus via deze manier te volgen. Dat heeft te maken met het feit dat de studentenaantallen van februari heel veel lager liggen dan die van september. Dat is dus  meteen een tweede verschil: de groepsgrootte en/of aantallen studenten die deze langs deze weg een opleiding volgen. Meer aandacht dus! Een derde verschil is dat de februari-stroom vaak een iets andere volgorde van vakkenaanbod kent. Dat heeft ermee te maken dat de scholen proberen om de groep februari-studenten parallel en gelijktijdig te laten lopen met de september-groep. Op die manier hoeft niet ieder vak 2 keer per jaar gegeven te worden, maar hoeft het slechts 1 keer te worden aangeboden.

Voor- en nadelen van in februari studeren

Zitten er dan ook nog speciale voor- of nadelen aan de instroom in februari? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Voor sommigen is dus het feit dat het gaat om een kleine groep studenten echt wel een voordeel. Ook zie je bij februari-studenten vaak dat ze iets beter over hun studiekeuze hebben nagedacht en dat ze iets gemotiveerder van start gaan.

Een groot nadeel ervan is echter dat hogescholen nog wel eens ‘vergeten’ dat er ook een februari-groep is, en dat die op het laatste moment nog ingeroosterd moet worden. Of bij veranderingen in het programma over het hoofd gezien wordt. De logische volgorde van het studieprogramma wordt ook nog wel eens omgegooid, om dus schaalvoordelen met de september-studenten te kunnen creëren.

Geschikt voor wie?

De februari-instroom is in principe voor iedereen geschikt. Vaak zie je dat het goed aansluit bij sommige mbo-opleidingen die halverwege het jaar afgerond zijn. Ook is het geschikt voor studenten die al een studiekeuze hadden gemaakt, maar na een paar maanden ontdekken dat ze niet helemaal goed op hun plekje zitten. Zij kunnen dan makkelijker halverwege het jaar ergens anders starten. Ook voor twijfelkontjes die na havo of vwo minder makkelijk kunnen kiezen, geeft dat halve jaar extra bedenktijd. Toch handig. En ook voor degenen die al aan het werk zijn, kan dit een fijne startgelegenheid zijn als zij erover denken om weer te gaan studeren. Vaak zijn de studenten in de februari-instroom gemiddeld ietsje ouder.

Studiekeuzeadvies voor studeren in februari

Voor wie nog niet goed weet wat hij wil gaan studeren is er studiekeuzebegeleiding (of studiekeuzeadvies, da’s bij Richting-Wijzer Advies hetzelfde). Maar hoe dat zit met studiekeuzeadvies als je wilt gaan studeren in februari? Dat is niet anders dan anders. Ook hier kijken we naar wie je bent, wat je kunt en wat je leuk vindt. Daar willen we de geschikte opleiding bij vinden. Maar er is dus wel een kans dat het niet lukt om aan al je wensen te voldoen, omdat de geschikte opleiding niet wordt aangeboden. Dan moet je toch je startmoment gaan doorschuiven. Maar dan kunnen we wel eens goed kijken hoe je dat halve jaar speling goed kunt overbruggen. Met bijvoorbeeld een extra cursus, of met leuke dingen die je altijd al eens had willen doen, of met iets doen wat goed staat op je cv. Aan jou de keuze!