Studiekeuze advies helpt je om orde in de chaos rondom studiekeuze te scheppen. Studiekeuze is namelijk een onderwerp waarover elke dag wel nieuwe feiten in de media verschijnen. Wat al wel jaren hetzelfde blijft, is dat ongeveer 25-30% van de eerstejaars studenten stopt, switcht of anderszins uitvalt bij een gekozen opleiding. Met gedegen studiekeuze-advies kun je een aantal van de belangrijkste redenen van uitval ondervangen. Die redenen kunnen bv. zijn:

  • Met twijfel beginnen aan een opleiding en er dan achter komen dat het inderdaad niet de juiste keuze is.
  • Reisafstand tot de opleiding.Studiekeuze-advies kan studie uitval voorkomen
  • Een vooropleiding die niet helemaal overeenkomt.
  • Werkervaring: na wat jaren geld verdienen kan leven met een minder budget zwaar vallen.
  • Leeftijd: soms is men simpelweg te jong, er nog niet aan toe. Of is een student juist weer veel ouder, waardoor hij of zij buiten de groep valt.

Deze lijst is absoluut niet compleet en zal voor elk geval weer anders uitpakken.

Studiekeuze-advies

In mijn praktijk geef ik jongeren advies in hun studiekeuze. Ik begeleid al circa 20 jaar lang jongeren die worstelen met eenzelfde soort vraag: “Welke studie past bij mij?” De vraag kent meerdere vormen, maar allemaal komen ze uiteindelijk op deze basisvraag neer. Hij is ook te herkennen als: “Moet ik stoppen of doorgaan met deze opleiding?” of “Help, ik kan niet kiezen?!” of “Waarom lukt het me niet om gemotiveerd te zijn voor deze studie?”

De chaos van oorzaken en gevolgen heb ik daarom gestructureerd in 4 pijlers die bepalen of een studie wel of niet succesvol afgerond kan worden. Het studiekeuzeadvies in mijn praktijk wordt daarom ook op deze pijlers gebaseerd.

De 4 pijlers van studiekeuzeadvies

Pijlers persoonlijk studiekeuze advies

MOTIVATIE
Waarom kiest iemand er eigenlijk voor om te gaan studeren? Doet hij of zij dat voor zichzelf en zo ja, wat hoopt hij daar dan mee te bereiken? Of studeert iemand, omdat hij het gevoel heeft dat men dat van hem verwacht? Is het de leerplicht die iemand in de schoolbanken duwt, of misschien ouders of docenten? Is de motivatie intrinsiek genoeg om hem studerende te houden?

OMGEVING
Wat zijn de afleidingen of stimulatoren waarmee een student te maken krijgt? Er komt steeds meer druk te liggen op een jongere. Vrienden, sport, hobby’s, sociale media, werk, leningen, etc. zijn allemaal factoren die vanuit de omgeving aan een student trekken en bepalen of hij in staat is vrijuit te studeren.

INHOUD
Veelal vallen studenten uit bij een opleiding, puur op basis van de inhoud. De vakken vallen tegen, de vorm van de lessen sluit niet aan bij wat de student verwacht, noem het maar op. Door beter te oriënteren op inhoud kan de student beter kiezen, wat ervoor zorgt dat zijn verwachtingen beter aansluiten op de werkelijkheid.

PERSOON
Veel studenten zitten gewoon op de verkeerde plek omdat zij zichzelf niet dusdanig goed kennen dat zij ook niet goed weten wat er wel of niet bij ze past.

Wanneer je bij een traject met studiekeuzeadvies deze 4 pijlers kunt blootleggen, is de vraag “Welke studie past bij mij?” veel makkelijker te beantwoorden. En daarmee neem je dan meteen een aantal van de redenen weg die kunnen leiden tot voortijdige uitval.