Als je als havist of vwo’er op zoek bent naar een geschikte opleiding komt vanzelf bij de studiekeuze-hulp aan bod: wordt het hbo of universiteit?

Hoewel veel jongeren standaard denken aan hbo als ze van de havo komen en aan universiteit als ze van het vwo komen, is het verstandig om toch ook eens te bedenken of dat ook echt bij je past. Want los van het intelligentieniveau zijn er allerlei andere aspecten die je mee kunt wegen om die beslissing te maken.

Wat zijn verschillen tussen hbo en universiteit?

Studiekeuze-hulp HBO of universiteitEen belangrijkste verschil is dat het hbo meer opleidt voor de beroepspraktijk dan het wo. Wat wordt daar mee bedoeld? Op de universiteit gaat het meer over onderzoek, over theorieën die er in een bepaald vakgebied gelden, hoe je die met elkaar kunt verbinden, etc. Bij het hbo krijg je vaardigheden aangeleerd die je kunt inzetten op de werkvloer, zonder per se alle verschillende theorieën en denkwijzen te onderzoeken. Natuurlijk, ook daar leer je theorie, maar dan meer gericht op de praktische toepassing ervan.

Een paar vereenvoudigde voorbeelden:

  • Hoe gaan groepen met elkaar om en waaróm doen ze dat op die manier? (bv Sociologie wo)
  • Welke activiteiten kan ik met een groep patiënten ondernemen op een dagbesteding (bv Social Work hbo)

Of:

  • Wat is het effect van een bepaalde opbouw van directe en indirecte kosten op de te betalen belastingen van een bedrijf (bv wo Bedrijfseconomie)
  • Reken de winst uit van dit bedrijf (bv hbo Bedrijfseconomie)

Kort door bocht betekent dit dat bij studiekeuze-hulp het bij hbo of universiteit gaat om de vraag: ben ik meer een denker, of ben ik meer een doener?

Individueel versus groepswerk

Een ander belangrijk verschil is dat het wo veel meer individueel gericht is dan het hbo. Op het hbo krijg je bijna standaard te maken met groepswerk en projectwerk. Dat moet je dan wel liggen. Of misschien vind je dat wel extra fijn. Natuurlijk, ook op de universiteit zul je te maken krijgen met groepswerk en andersom moet je op het hbo ook individueel werken. Maar ook de groepsgrootte zal het verschil maken (op het wo zit je veelal niet in een ‘klas’ , op het hbo daarentegen wel).

Nog een verschil is de hoeveelheid stof die je moet bestuderen. Is veel lezen en leren leuk of niet leuk? Aan jou de keuze! En ook de vraag: is dit niveau geschikt voor mij, zul je moeten beantwoorden.

Studiekeuze-hulp bij bepalen hbo of wo

Ik kan me voorstellen dat al dit soort overwegingen de studiekeuze niet makkelijk maken. Want je moet natuurlijk ook nog gaan kiezen WELKE opleiding het dan moet gaan worden. Of je stelt jezelf de vraag: maar hoe kan ik als havist toch naar de universiteit?

Wellicht is het dan verstandig om studiekeuze-hulp in te schakelen. Dan krijg je antwoord op alle vragen die je moet meewegen bij je keuze. Hoe dat werkt? Ik help je er graag bij. Check nu hoe ik dat doe.